Tuesday, May 13, 2008

Minggu Ketiga Belas

Minggu ini saya mengajar seperti biasa bagi rendah bawah saya mengajar kemahiran bola jaring iaitu membaling bola paras dada dan melambung bola. Saya menerangkan kepada mereka kegunaan membalinga paras dada adalah digunakan untuk memberi kepada kawan yang berada dekat dengan kita. Manakala, membaling secara lambung adalah digunakan untuk memberi kawan kita yang berada jauh. Bagi Rendah atas pula saya mengarahkan mereka untuk melakukan kemahiran lari 4 x 10m dan lari selang petak sebagai latihan ulangkaji untuk 'fitness test' mereka yang akan diadakan pada minggu hadapan.

Hubungan saya dengan anak murid semakin rapatsetelah saya mengajar mereka dalam beberapa bulan ini. Tingkah laku sebenar mereka sudah dapat saya lihat dan tahu apa kemahuan serta kemampuan mereka masing-masing. Walaupun ada segelincir anak murid yang nakal di setiap kelas yang saya tidak dapat tangani, jika saya marahi mereka akan faham dan mahu melakukan apa yang saya arahkan. Kadang kala kerenah dan kenakalan murid akan membuat saya tidak ada mood untuk mengajar. Saya akan mengarahkan mereka untuk bermain bola, futsal atau bola jaring. Itulah antara kelemahan saya dalam mengajar.

No comments: