Monday, March 31, 2008

Minggu Keenam

Minggu ini merupakan minggu murid-murid membuat pembetulan bagi kertas peperiksaan yang mereka telah duduki pada minggu lepas. Pada minggu ini, pengajaran dan pembelajaran saya tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna kerana tempat-tempat seperti dewan dan kawasan lapang telah digunakan untuk aktiviti-aktiviti seperti bermain bola jaring dan senaman.

No comments: